Англійська мова

Вчитель: Замкова Наталія Петрівна

5-Б клас (30.03.-03.04)

Ст. 159 виконати вправу 1 (письмово). Ст. 161 виконати вправу 5 (письмово), вправа 6 (письмово).

6 клас (30.03.-03.04)

Ст. 168 виконати вправу 3. Ст. 169 виконати вправу 4а. Ст. 170 виконати вправу 4б. Опрацювати вживання однозначного  артикля та випадки відсутності артикля (ст.171).

8 класи (30.03.-03.04)

Вправа 7а на сторінці 216((письмово). Вправа 7 б на сторінці 217(письмово). Читати та перекладати діалог(копія).

9 класи (30.03.-03.04.)

Вправа 1а на сторінці 201,202(читати та перекладати). Вправа 1б на сторінці 202(письмово). Вправа 2 на сторінці 203.Читати та перекладати діалог(копія).

Вчитель: Сікорська Лілія Миколаївні

5-А клас (30.03.-03.04)

Підручник ст. 156 вправа 2, вправа 3 – письмово. Ст. 158 вправа 5 вивчити діалог. Ст. 159 вправа 1 письмово. Ст. 160 вправа 2 письмово. Ст. 161 вправа 6 письмово.

Ознайомитись із граматичним матеріалом «Теперішній тривалий час»

https://grammarway.com/ua/present-continuous

Опрацювати граматичний матеріал, зробити короткий конспект у словнику.

Теперішній тривалий час http://youtube.com/watch?v=AjI__RO7n-A

Повторити:

Минулий простий час https://www.youtube.com/watch?v=cQB2obSYEXU

Минулий час (утворення заперечних та питальних речень) https://www.youtube.com/watch?v=v-TJYGFkOfE

Виконати письмово вправу 4 ст.153 – написати дієслова у відповідній формі

6-Б, 6-В класи (30.03-03.04.)

Опрацювати граматичний матеріал з підручника параграф 5 ст. 208-209, зробити короткий конспект у словнику.

Ознайомитись із граматичним матеріалом   https://grammarway.com/ua/present-perfect

Теперішній доконаний час https://www.youtube.com/watch?v=X_a6yTr8hMw

Виконати письмово вправи:

1 ст. 151 – доповнити речення обставинами теперішнього доконаного часу (маркерами часу)

2 ст. 151 – написати речення, добираючи його закінчення із другої частини.

3 ст. 151 – вибрати правильну форму дієслова

Вправа 1 ст. 153-154  – читати та перекладати діалог (слухати Аудіододаток)  

Вправа 2 ст. 154 – письмово (правда / неправда)

Вправа 4 (а) ст. 154-155 – читати та перекладати діалоги (вивчити один на вибір)

Повторити:

Минулий простий час https://www.youtube.com/watch?v=cQB2obSYEXU

Минулий час (утворення заперечних та питальних речень) https://www.youtube.com/watch?v=v-TJYGFkOfE 

9-Б клас (06.04.-10.04)

Підручник :

Вправа 3 ст. 189 (a, b, c) – записати у словник.

Вправа 3 ст. 189 (d) – заповнити таблицю.

Аудіювання: виконати  письмово вправу 4-5 ст. 190-191 (a, b).

Вправа  3 ст. 189 (b) – читати та перекладати.

Вправа  3 ст. 189 (а) – виконати  письмово (вибрати правильний варіант).

Вправа  5 ст. 198 (а) – виписати зазначені слова та словосполучення із таблиці.

Вправа  5 ст. 198 (b) – написати у хронологічному порядку.

Вправа  6 ст. 199-200 (а) – написати діалог, читати та перекладати.

Повторити:

Минулий простий час https://grammarway.com/ua/past-simple

Минулий тривалий час https://grammarway.com/ua/past-continuous

Минулий доконаний час https://grammarway.com/ua/past-perfect

Вправи 1-3 ст. 192-193.

Майбутній простий час https://grammarway.com/ua/future-simple

Теперішній тривалий час https://grammarway.com/ua/present-continuous

Вираз “to be going to” https://grammarway.com/ua/to-be-going-to

Вправи 4-7 ст. 193-194.

5-А,В клас (06.04.-10.04.)

Виконати вправи 8-10 ст. 83-84 у друкованому зошиті (WB)

Підручник :

Нова тема: OUTDOOR ACTIVITIES (Дозвілля надворі) ст.162

Записати слова у словник (у розділ «Лексика» на початку словника), вчити.

Виконати вправи 1-2, 4 ст. 162-163 усно (розглянути картинки, читати та перекладати словосполучення).

Вправа 3 ст. 163 – письмово (записати речення, добираючи відповідне слово).

Вправа 1-2 ст. 164-165 – читати та перекладати, звертаючи увагу на нові слова.

Вправа 3 ст. 165 – письмово (вибрати правильне слово, записати дані речення).

Виконати вправи 1-3 ст. 85-86 у друкованому зошиті (WB)

Повторити:

Правила додавання закінчення ing  https://grammarway.com/ua/ing

Теперішній тривалий час https://grammarway.com/ua/present-continuous

Конспект «Теперішній тривалий час» (записати у словник у розділ «Граматика»; інформацію у дужках не писати, це пояснення).

6-Б,В клас (06.04.-10.04.)

Підручник:

Нова тема: SO MANY PLACES (Так багато місць)

Словникова робота: записати слова у словник з вправи 1 ст. 157 та вчити їх.

Звернути увагу на вимову (Аудіозапис)

Вправа 2 ст. 158 – усно (вказати ім’я та національність).

Вправа 3 ст. 158 – письмово (зразок вказаний у підручнику).

Вправа 4 ст. 158-159 – письмово (доповнити речення словами з таблиці ст. 159).

Друкований зошит: виконати вправ 1 ст. 73, 2 ст. 74.

5-А, 5-В класи (21.04.-24.04.)

Повторити лексику з теми «OUTDOOR ACTIVITIES»

Ознайомитись із граматичним матеріалом «Прийменники місця».

Підручник: таблиця ст. 167.

Вправа 4 ст. 168 – письмово (вставити у речення прийменники місця).

Додаткова інформація «The Prepositions of place» https://grammarway.com/ua/prepositions

Виконувати вправи 4-13 ст. 86-93 (вибірково, по мірі можливості) у друкованому зошиті (WB).

6-Б, 6-В класи (21.04.-24.04.)

Повторити лексику з теми «SO MANY PLACES»

Підручник:

Вправа 2 ст. 161-162 – читати та перекладати текст.

Звернути увагу на вимову власних назв (Аудіододаток)

Виконувати вправи 3-7 ст. 75-79 (вибірково, по мірі можливості) у друкованому зошиті (WB).

9-Б клас (21.04.-24.04.)

Повторити лексику з теми «The UK Today»

Підручник:

Тема ст. 201 “Sities of the UK”

Вправа 1 ст. 201-202 – читати та перекладати текст.

Вправа 6 (а) ст. 205 – письмово, 6 (b) – прослухати інформацію для перевірки 6 (а).

*У Аудіододатку помилково зазначено вправу 5 (b)

5-А,В класи (27.04.-30.04.)

Тема: UNIT 5

TIME FOR DISCOVERY

GETTING ABOUT THE TOWN

Ознайомитися з лексикою з теми, записати у словник, вчити.

Підручник:    

Вправа 5 ст. 185 – читати та перекладати текст.

Вправа 1 ст. 186 – прослухати діалог.

Вправа 2 ст. 188 – письмово (виконати тестове завдання до діалогу).

Лексика._Getting_about_the_town._Подорож_по_мiсту.

Друкований зошит: вправи 1-3 ст.100-102.

6-Б,В класи (27.04.-30.04.)

Ознайомитися з лексикою з теми «SO MANY PLACES» (у підручнику ст.164,167), записати у словник, вчити.

Підручник:   

Вправа 4 ст. 169 – слухати, читати та перекладати текст.

Граматичний матеріал: «Артикль», у підручнику таблиця на ст. 171 (зробити короткий конспект, звернути увагу на параграфи 3, 4 на ст. 197-198).

Вправа 1 ст. 172 – виконати письмово ( вставити артиклі)

Додаткова інформація «Артикль»  https://grammarway.com/ua/article

Лексика_-So_many_places

9-Б класи (27.04.-30.04.)

Ознайомитися з лексикою з теми «CITIES OF THE UK» (у підручнику ст. 207, 209), записати у словник, вчити.

Підручник :

Вправа 2 ст. 207-208  (a, b, c) – прослухати інформацію, записати відповіді на запитання (с)  у зошит.

*Вправа 3 ст. 209 – прослухати інформацію, звертаючи увагу на нові слова.

Вправа 1 ст. 210, 2 ст. 211 – письмово (повторення пасивного стану)

Повторити:

Граматичний матеріал «Пасивний стан»

https://grammarway.com/ua/passive-voice

Лексика._CITIES_OF_THE_UK

5-А,В класи (04.05.-08.05.)

Повторити лексику з теми «GETTING ABOUT THE TOWN»

Виконувати вправи 4-12 ст. 103-110 (вибірково, по мірі можливості) у друкованому зошиті (WB).

Виконати самостійну роботу: Код доступу 475491 (використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua, вкажіть прізвище та ім'я, виконувати у зручний час до 11.05.2020 р. 21:00).

6-Б,В класи (04.05.-08.05.)

Тема «GREAT BRITAIN» записати у словник, читати, перекладати, вчити (Аудіозапис у Вайбер групі класу).

Повторити:

Граматичний матеріал: «Артикль», у підручнику таблиця на ст. 171

Додаткова інформація «Артикль»  https://grammarway.com/ua/article

Підручник:   

Вправа 2 ст. 172 – виконати письмово ( вставити артиклі).

Вправа 1 ст. 180 – виконати письмово ( вставити артиклі).

Друкований зошит: вправи 8-11 ст. 80-82.

Виконайте самостійну роботу: Код доступу 361339. Використайте цей код, відкривши посилання

join.naurok.ua, вкажіть прізвище та ім'я, виконувати у зручний час до 11.05. 2020 р. 21:00.

9-Б клас (04.05.-08.05.)

Повторити:

Лексику з теми «CITIES OF THE UK», переглянути виконані попередні вправи.

Граматичний матеріал «Пасивний стан».

Підручник :

Вправа  2, 3 ст. 218-222 – читати та перекладати.

Вправа 4 ст. 212 – письмово (утворити відповідну форму пасивного стану).

Виконати самостійну роботу: Код доступу 677735 (використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua, вкажіть прізвище та ім'я, виконувати у зручний час до 11.05.2020 р. 21:00).

5-А, 5-В класи (12.05.-15.05.)

Ознайомитися з лексикою з теми «DISCOVER THE UK» (у підручнику ст. 196, 204), записати у словник, вчити.

Підручник:

Вправа 3 ст. 195 – читати та перекладати текст.

Вправа 5 ст. 196 – читати та перекладати текст.

Вправа 6 ст. 197 – письмово (закінчити речення інформацією про Тараса із вправи 5 ст.196).

Вправа 1 ст. 198 – письмово (написати дієслова у ІІІ формі).

*Виконувати вправи 1ст. 111-112 у друкованому зошиті (WB).

Граматичний матеріал: «The Present Perfect Tense» (у підручнику ст. 197, 198, 199, зробити конспект у словнику).

Додаткова інформація: https://grammarway.com/ua/present-perfect

 (зверніть увагу на обставини / маркери часу).

Відеоурок «Теперішній доконаний час» https://www.youtube.com/watch?v=X_a6yTr8hMw

Завдання 12.0515.05.2020 р.

6-Б, 6-В

Повторити:

Тему «GREAT BRITAIN» (лексику, текст).

Граматичний матеріал: ««The Present Perfect Tense. Теперішній доконаний час».

Додаткова інформація https://grammarway.com/ua/present-perfect   

Підручник:

Вправа 5 ст.176 –        читати та перекладати діалог.

Вправа 2 ст. 180-181 – виконати письмово ( написати дієслова у теперішньому доконаному часі).

Вправа 4 ст. 182 – виконати письмово ( доповнити текст словами із таблички).

Друкований зошит: вправи 12-14 ст. 82-83.

Виконати самостійну роботу: Код доступу 487191 (використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua, вкажіть прізвище та ім'я, виконувати у зручний час до 17.05.2020 р. 21:00).

Завдання 12.0515.05.2020 р.

9-Б

Повторити:

Тему «CITIES OF THE UK», переглянути виконані попередні вправи.

Граматичний матеріал «Пасивний стан».

Підручник :

Вправа  2, 3 ст. 226-232 – читати та перекладати.

Вправа 3 ст. 232 – письмово (виконати тестове завдання).

Виконати самостійну роботу: Код доступу 940861 (використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua, вкажіть прізвище та ім'я, виконувати у зручний час до 17.05.2020 р. 21:00).

Виконати контрольну роботу: Код доступу 579350 (використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua, вкажіть прізвище та ім'я, виконувати у зручний час до 17.05.2020 р. 21:00).

Плита Валентина Іванівна

7 класи (04.05.-08.05.)

1. Записати у словник і вивчити слова з теми Kyiv

2. Читати,перекладати діалог з теми (записати в словник)

1- Excuse me. May I ask you a few questions?

2- No problem. It's my pleasure.

1- Have you ever been to Kyiv?

2- No, I haven't. And what about you?

1- I was in Kyiv 2 years ago and enjoyed the sight of the Ukrainian capital. Kyiv is lovely with its churches, cathedrals and historical monuments.

2- What impressed you most of all?

1 – As for me, the Golden Gates, Kyiv-Pechersk Lavra, St Sophia Cathedral, the monuments to prince Volodymyr and Taras Shevchenko are worth seeing.

2 – Have you been to shopping centre of the city?

1- Of course. I walked along Khreshchatyk. It is  wide but not very long. I saw nice shops, cafes, restaurants, cinemas and administrative buildings. The traffic is very busy. I liked Kyiv very much, so I advise you to visit it.

2- Thank you, I will go to Kyiv in summer.

3.Виконати впр.3а письмово (правильні/неправильні твердження), впр. 3б усно (читати, перекладати текст "Київ")

11 клас (04.05.-08.05.)

1. Записати у словник і вивчити слова з теми, вимову написати самостійно слова 11 кл

2. Виконати впр. 2 стр. 228 (читати, перекладати текст)

3. Виконати впр.3 стр.229 письмово (закінчити речення)

4. Виконати тест за прочитаним текстом з використанням нової лексики.

People and Society

7 клас (11.05.-15.05.)

1. Вивчити діалог з теми "Київ"

2. Виконати впр.4 ст. 161 (письмово), завершити текст, використавши подані слова.

3. Повторити граматичний матеріал: минулі часи (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect), див. Граматичний довідник ст. 203, 205.

4. Записати в словник, читати, перекладати тему "Київ"

Kyiv

1. I'd like to tell you about Kyiv, its places of interest and their history.

2. Kyiv was the capital of Kyivan Rus.

3. Zoloti Vorota was the main entrance to the city.

4. St. Sophia Cathedral was founded by Prince Yaroslav the Wise in 1037.

5. It was the centre of learning and culture in Kyivan Rus.

6. St. Michael is Kyiv's patron saint.

7. There is St. Michael's Monastery in the capital.

8. Andriyivsky Uzviz is a famous street popular with tourists.

9. You can see St. Andrew's church here.

10. It was built in 1754 by Italian architect Bartolomeo Rastrelli.

11. Thousands of tourists visit the Kyiv-Pecherska Lavra with its numerous caves.

12. Maidan Nezalezhnosti is on Khreshchatyk, the main street of Kyiv.

13. It is the most popular meeting place, the heart of Ukrainian Orange Revolution (2004) and the Revolution of Dignity (2013-2014).

14. The House of Chimeras is one of Kyiv's attractions.

15. It was built in the 20-th century by the architect Vladyslav Horodetsky.

16. Kyiv is a magnificent city with a lot of sightseeing.

11 клас (11.05.-15.05.)

1. Виконати впр. 4,5 стр. 230-231 усно (текст читати перекладати)

2. Виконати впр.6 стр. 231 (письмово)

3. Виконати тест з теми.

4.Прочитати текст, ввиконати завдання Unidentified Farming Object

ukraine in the world 11f test