Фізичної культури

ЧобкоЧопко Ігор Володимирович – вчитель фізичної культури

Слівінський В.М.Слівінський Віталій Михайлович – вчитель фізичкої культури та захисту вітчизни

Євич С.В.Євич Сергій Володимирович – вчитель фізичної культури

Дунаєвський В.О.Дунаєвський Валерій Олександрович – вчитель фізичної культури