Про ліцей

Комунальний заклад освіти «Бершадський ліцей» розташований за адресою: 24400, Вінницька область, Гайсинський район, м. Бершадь, вул. Юрія Коваленка, будинок 54

Телефон: (04352) 2 – 38 – 81

Статут затверджено рішенням 26 сесії Бершадської районної ради 6 скликання від 31 січня 2014 року, реєстраційний № 11481050018000077

Свідоцтво про державну реєстрацію АОО № 1411184, видано Бершадською районною державною адміністрацією31.05.2001 року.

Ідентифікаційний код: 23056598

Свідоцтво про атестацію видано 03.10.2013 року Департаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, яке дійсне 10 років.

Мережа Бершадського ліцею:

Початкова школа (1-4 класи) – 12 класів;

Основна, базова школа (5-9 класи) – 15 класів;

Старша школа – 4 класів.

У 8-9 класах пропонується допрофільне навчання (українська мова та література, англійська мова, історія України).

Школа ІІІ рівня протягом останніх років є профільною. За профілями класи розподілені так: 10-11 класи – профіль української філології.

У ліцеї працює 67 вчителів, з них мають кваліфікаційну категорію:

«спеціаліст вищої категорії» – 32 учителів;

«спеціаліст першої категорії» – 15 учителів;

«спеціаліст» – 13 учителів.

Мають педагогічні звання:

«старший учитель» – 13 учителів

«учитель-методист»- 7 учителів.

Матеріальна база

У приміщенні  школи  31  кабінетів:

 • Української  мови та літератури – 3
 • Кабінет  фізики – 1
 • Кабінет  хімії – 1
 • Кабінет  біології – 2
 • Кабінет  історії – 2
 • Кабінет математики – 1
 • Кабінет  географії – 1
 • Кабінет  інформатики – 4
 • Кабінет  іноземної  мови – 3
 • Кабінет трудового навчання для дівчат – 1
 • Кабінетів для учнів  початкової  школи – 12
 • Майстерні для хлопчиків – по дереву і металу – 1

Школа забезпечена 4 інтерактивними  мультимедійними  дошками, швидкісним  опто-волоконним  інтернетом (100 Мбіт/с).

Педколектив

Педагогічний колектив

Бершадського ліцею

   В 2023 – 2026 роках педагогічний колектив буде працювати над проблемою «Забезпечення модернізації освітнього процесу шляхом використання інноваційних педагогічних ідей і практик для формування компетентної особистості, здатної до самореалізації в суспільстві як громадянин, патріот, професіонал».

 Мета і завдання. Принципи діяльності.

 • всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; 
 • формування в учнів компетентностей, визначених Законом України "Про освіту" та державними стандартами.

Цілі:

 • підвищення якості освітнього процесу;
 • формування здорового способу життя учнів;
 • підвищення якості освітнього процесу;
 • формування здорового способу життя учнів;
 • створення сучасного освітнього середовища;
 • покращення навчально-матеріальної бази ліцею;

Принципи діяльності:

 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • взаємодія учнів, учителів, батьків;
 • академічна доброчесність, академічна свобода;
 • демократизм;
 • розвиток талантів та здібностей, формування лідерів;
 • рівність умов для повної реалізації кожним учнем його здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • гуманізм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
 • розвиток у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень тощо