Атестація педагогічних працівників

   Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

   Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

   Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

   Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання.

   Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності ліцею. Досвід багатьох закладів освіти свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів закладу освіти.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.09.2022

м. Київ

N 805

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2022 р. за
N 1649/38985

Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників

Іззмінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерстваосвіти і науки України
 від 23 грудня 2022 року N 1169

Наказ,Положення, Міністерствоосвіти і науки України, від 09.09.2022 № 805,
«Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників»

https://ips.ligazakon.net/document/RE38985?an=2&scop=2&fcop=327

Наказ про створення атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників Бершадського ліцею у 2023-2024 н.р

Наказ про створення списку педагогічних працівників Бершадського ліцею, які атестуються