Українська мова та література

Вчителі: Бондар Олена Василівна, Гончарук Тетяна Дмитрівна

5-А клас (30.03.-03.04.)

Українська мова Написати лист до рідної людини з використанням звернень і вставних слів. Опрацювати сторінки підручника 210-214. Виконати вправу 494.

Українська література Опрацювати сторінки підручника 203-211. Виконати письмово завдання на сторінках 210-211.

https://osvita-omr.gov.ua/https-osvita-omr-gov-ua-diialnist-napriamky-roboty-ikt-dystantsiina-osvita-5clas/

6-В клас (30.03.-03.04.)

Українська мова параграф 52, виконати (усно) вправи 430, 431, 438. Письмово – 434, 436, 437.

Українська література ст. 172-185, тест включно.

https://osvita-omr.gov.ua/https-osvita-omr-gov-ua-diialnist-napriamky-roboty-ikt-dystantsiina-osvita-6clas

5-А клас https://padlet.com/bondaravas/up775dlv4lux

6-В клас https://padlet.com/bondaravas/tf3c470dftux

Вчитель: Гончарук Тетяна Дмитрівна

8-А клас (30.03.-03.04.)

Українська мова вчити параграф 28,29. Виконати вправи 295, 301.

Українська література вивчити життя і творчість О. Довженка ст. 134. Прочитати оповідання "Ніч перед боєм"   https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=869

5-А клас (13.04. по 24.04.)

І – Параграф 27. Речення із звертаннями.

 • Написати (хто не написав), допрацювати (хто написав) лист до рідної людини, до друга, до вчителя. Використати звертання.

ІІ – Параграф 28,29 Вставні слова (словосполучення, речення).

Виконати тести з підручника ст. 140-141.

8-А клас (14.04 по 23.04.)

Відокремлені члени речення.

Виконати вправи: 366; 349; 321.

Українська література

Опрацювати матеріал підручника про життя і творчість Ніни Бічуя ст. 142.

Читати повість «Шпага Славка Беркути» (за підручником).

5-А клас (21.04. по 24.04.)

Вчитель: Лещенко Валентина Андріївна

5 клас (30.03.-03.04.)

Українська мова опрацювати параграфи 40,41,42 підручника О.Газової. Виконати вправи 475,476,483,486,497,499,502. Написати  листа до рідної людини використовуючи алгоритми на ст. 211-213

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=o-fJVVDOws8

https://www.youtube.com/watch?v=PD3bGpmed2g

5-Б клас (06.04.-10.04)

Повторити параграфи 40,41,42.Виконати вправи 472,483,505.

Розвиток мовлення. Лист до рідної людини з використанням звертань і вставних слів

Опрацювати теоретичний матеріал на стор.211,213.Виконати вправу 493(на вибір).

7 клас (06.04.-10.04)

Українська мова Службові частини мови "Прийменник". Опрацювати параграфи 42, 43, 44. Виконати вправи 440, 443, 449, 459, 468 (друге завдання). Розвиток мовлення: написати портретний нарис у публіцистичному стилі, використовуючи алгоритм на сторінці 235. Вправа 623. 

https://www.youtube.com/watch?v=fqdE50sIt1Q&feature=youtu.be

Українська література прочитати оповідання Степана Васильченка ,,Пиблуда''. Визначити композицію твору. Повторити зміст повісті Марини Павленко ,,Русалонька із…"

7-Б…….'' Виконати тестові завдання на  ст. 224, 231, 232, 242. Намалювати ілюстрації до твору.

5-Б клас (13.04.-17.04)

Пряма мова.Опрацювати параграф43

Знати схеми на стор.220.

Виконати вправи507(усно),508,509,510,

512(письмово).

https://youtu.be/wqEwZrirVd8

7 клас (13.04.-17.04)

Українська мова Повторити параграфи42-44

Виконати вправи464,466.

Опрацювати параграфи45,46.

Виконати вправи482,484.(Стор.166-173)

https://youtu.be/FwatcPRwzwM

Українська література 

Опрацювати біографію Любові Пономаренко(стор.243).

Записати у зошит основні факти біографії письменниці.Почитати новелу

,,Гер переможений'''

Виконати тестові завдання на стор.245, 246(письмово)та12 завдання(стор.246) теж письмово.

Опрацювати  завдання 4-11(усно).

5-Б клас (21.04.-24.04)

Розвиток мовлення.Оформити конверт до листа за зразком вправи 494.

Виконати вправу 495.Повторити параграф 43.

Скласти розповідь,,Казки моєї бабусі'', використовуючи речення з прямою мовою(5-6 речень письмово)

https://youtu.be/wqEwZrirVd8

7 клас (21.04.-24.04)

Українська література

Опрацювати та записати в зошит основні факти біографії Олега Ольжича. Виразно читати поезії ,,Господь багатий нас благословив'', ,,Захочеш-і будеш''. Виконати тестові завдання на стор.249. Ознайомитися  з біографією Олени Теліги. Записати основні факти біографії.Читати поезії,,Сучасникам'',,Радість''.Виконати письмово завдання 4,8,11,12(стор.253).

Українська мова

Повторити параграф 46.Виконати вправу 490. Опрацювати параграф 47. Написання сполучників стор. 175,176. Виконати вправи 497, 498, 503 (письмово).

https://youtu.be/wbyFsbEP7AI

5-Б клас (27.04.-30.04.)

Українська мова. Опрацювати параграф 44. Виконати вправи 513, 514 (усно). Письмово-515,516. Розвиток зв'язного мовлення.

Усно переказувати текст,що містить діалог. Виконати вправу 517.

https://youtu.be/3C5WBkg-VOc

7 класи (27.04.-30.04.)

Українська мова

Повторити  параграф 47. Виконати вправу 505 (3 завдання).

Опрацювати параграф48. Виконати. вправу506 (усно). Вправи 508,509-письмово.

https://youtu.be/jhzJ1oDS9CA

Українська література

Опрацювати та законспектувати біографію Олександра Гавроша

Знати зміст 4-12 розділів повісті ,,Неймовірні пригоди Івана Сили''. Виконати тестові завдання на стор.261,262 (письмово).

https://youtu.be/zQIAnUMZ4HU

5-Б клас (04.05.-08.05.)

Повторити параграфи 42,43.

Дати письмово відповіді на питання стор224. Виконайте тестові завдання онлайн з https://youtu.be/3C5WBkg-VOc

7-А, Б клас (04.05.-08.05.)

Українська мова

Повторити параграф48 .Виконати вправу 516. Опрацювати параграф 49. Виконати вправу529.Оарацювати параграф50. Виконати вправу 539.

https://youtu.be/CKA7MXEPSYU

Українська література

Орацювати15-27 розділи повісті І. Гавроша,,Неймовірні пригоди 

І.Сили''. стор.262-268.Дати відповіді на тестові запитання стор.269.(письмово).

 5-Б клас (12.05.-15.05.)

Українська мова

Повторення вивченого.Повт.параграфи 29,30 Виконати впр.363,364.

Повт.  параграф 30.Виконати впр.366. https://youtu.be/uriYuReXhT4

7-А,7-Б клас (12.05.-15.05.)

Українська мова

Опрацювати параграф 51. Виконати вправи 541,542. Опрацювати параграф 51 .Виконати вправу 549. https://youtu.be/aALltYfZ2Bk

Українська література

Опрацювати 29-36розділи повісті І.Гавроша,,Неймовірні пригоди Івана

Сили'' виконати тестові завдання (письмово)стор277,278.

Р. М.Написати твір ,,Чого навчає повість І.Гавроша,,Неймовірні пригоди І.Сили''

Українська мова 5-Б клас (18.05.-22.05.)

Повторення вивченого.Правила вживання знака м'якшення та апострофа. Повторити параграфи 29,30.Виконати вправи365,367.

Повторити параграф 31.Виконати вправу369(усно),372(письмово).

Повторити параграф 31.Виконати вправу 371.

Українська мова7-А,7-Б кл. (18.05.-22.05.)

Повторити параграф51.Виконати вправи350(усно),351(письмово).

Повторити параграфи42-51.Виконати вправи555,556.(письмово).

Повторити параграфи42-51.Виконати  тестові завдання(стор.196,197).

Усно опрацювати питання для самоперевірки(стор.197).

Українська література.7-А,7-Б кл. (18.05.-22.05.)

Опрацювати біографію Андрія Малишка. Виписати основні дати життя та творчості поета. Ознайомитися з поезією митця. Виписати  в зошит художні засоби з віршів ,,Пісня про рушник'',,,Стежина'', ,,Вчителька''.Вивчити напам'ять вірш ,,Пісня про рушник''

Вчитель: Лазур Тетяна Григорівна

6-А клас (30.03.-03.04.)

Українська мова параграф 49, вправи 412, 413; параграф 50, вправа 423; параграф 52, вправи 433, 434, 436. Письмовий твір за картиною ст. 237. Тема 10.

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=SiNFIKVmWCc

9 класи (30.03.-03.04)

Тема: "Розділові знаки при складному безсполучниковому реченні"

Переглянути відео  https://www.youtube.com/watch?v=XqQVp_s8U1s

Завдання на платформі https://padlet.com/lazurtetana/UK 

Вчитель: Почвірна Людмила Тимофіївна

10 класи (30.03.-03.04)

Українська мова Займенник як частина мови. Піручник Ющук параграф 75, вправа 202.

Відмінювання і правопис займенників. Параграф 76, ст. 137-138, вправа 204.

Відмінювання і правопис займенників. Параграф 76, ст. 139, вправа 205.

Уживання займенників. Параграф 76, вправа 206.

11 класи  (30.03.-03.04)

Українська мова Словотвір іменників. Параграф 60, вправа 644,646.

Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні слова. Параграф 61, вправа 648, 650.

Рід і число іменників. Параграф 62, вправа 656, 664.

Відмінювання іменників. Параграф 63, вправа 672, 673.

10 класи  (06.04.-10.04)

Українська мова.

1. Числівник як частина мови. Загальна характеристика числівника. Підручник (І.Ющука) параграф 71. Вправа 196.

2. Правопис числівника параграф 72. Вправа 196.

3. Вімінювання числівника параграф 73. Вправа 198.

4. Зв'язок іменника і числівника параграф 74. Вправа 200.

Українська література

1. Микола Вороний. Біографія. Скласти хронологічну таблицю. Піручник ст.218-219.

2. Вірш "Блакитна панна" вивчити напам'ять. Підручник ст.221.

3. Вірш "Інфанта"опрацювати з піручника ст.222-223.

4. Опрацювати ст.220-223 з підручника (аналіз поезії "Блакитна панна").

11 клас  (06.04.-10.04)

Українська мова

1. Відмінювання іменників параграф 63. (новий підручник) Вправа 675, 676.

2. Поділ іменників на віміни і групи. (підручник за редакцією І.Ящука) параграф 55. Вправа 160.

3. Правопис закінчень іменників ІІІ відміни, параграф 62. (підручник І.Ящука) Вправа 180.

4. Правопис закінчень іменників ІІ відміни, параграф 61. (піручник І.Ящука) Вправа 178.

Українська література

1. О.Гончар "Модри камінь". Аналіз новели.

2. Григір Тютюнник. Біографія.

3. Новела "Три зозулі з поклоном". Аналіз твору.

4. Характеристика героїв новели. 

10 класи  (21.04.-24.04)

Українська мова 

 1. Дієслово як частина мови

Підручник за редакцією І. Ющука

Параграф № 78. впр. 207

 1. Вид і перехідність дієслів.

Параграф № 79. впр. 209

 1. Способи і часи дієслова

Параграф № 80. впр. 210, 211

 1. Правопис закінчень дієслів

Параграф № 82. впр. 213, 215

 1. Павло Тичина. Біографія
 2. Вивчити напамꞌять  поезію «Арфами, арфами».
 3. Вивчити напамꞌять  поезію «Ви заєте, як липа шелестить».
 4. Поезія «О панно Інно».

У творі розкривається глибина почуттів ліричного героя. Цей вірш автобіографічний. Поет ще юнаком був закоханий у одну із сестер Коновал. Доля розвела їх. Одного разу він зустрівся із сестрою коханої. Під впливом зустрічі написав поезію.

Завдання. Виписати художні засоби.

11 клас  (21.04.-24.04)

Українська мова

 1. Ступені порівняння прикметників.

Новий підручник

Параграф № 64. впр 684, 686.

 1. Відмінювання прикметників.

Параграф № 65. впр. 690, 691.

 1. Правопис закінчень прикметників.

Підручник за редакцією І. Ющука

Параграф № 69. впр. 193

 1. Інші частини мови, що відмінюються як прикметники.

Підручник за редакцією І. Ющука

Параграф № 70. впр. 194.

Українська література

 1. Григір Тютюнник

«Три зозулі з поклоном»

Прочитати новелу, аналізувати твір.

 1. Іван Драч. Біографія
 2. Твір «Балада про соняшник». Аналізувати твір.

Поезії притаманні елементи баладної фантастики, олюднення сонця й соняшника.

Композиційно твір складається з двох частин: притчевої та розꞌяснювальної.

Образи поезії – «Сонце і соняшник» – позбавлені величі і поетики. Так, сонце їде по небу на велосипеді, як звичайна людина.

А соняшник бешкетує і розважається як хлопчик.

Таким чином автор робить світила буденними, доступними.

У поезії звучить провідний мотив – треба вміти бачити красу у повсякденному житті, відкривати для себе щось нове, як по-новому подивився герой твору на сонце. Поет стверджує, що так саме людина в якийсь момент відкриває для себе поезію.

Вірш написаний верлібром.

Завдання: аналізувати поезію.

 1. Микола Вінграновський

10 класи (27.04-30.04.)

Українська мова

Чергування приголосних в особливих формах дієслова.

Пар. 84. Впр. 221 (Підручник  за ред. Ющука)

Дієприкметник як форма дієслова

Пар. 87. Впр. 227

Творення і вживання активних дієприкметників

Пар. 88. Впр. 228

Творення і правопис пасивних дієприкметників

Пар. 89. Впр. 230 (перша частина)

Українська література

П. Тичина «Пам’яті тридцяти». Завдання – аналізувати поезію.

Богдан Лепкий. Біографія. Поезія «Чуєш брате мій»

Завдання – виписати художні засоби поезії, опрацювати біографію.

Микола Вороний. Біографія. Поезія «Блакитна панна». Завдання – аналізувати поезію.

11 клас (27.04.-30.04.)

Українська мова

Паралельне використання відмінкових форм числа.

Новий підручник Пар. 67. Впр. 712, 714.

Складіть невелику розповідь про свою майбутню професію, використовуючи числівники.

Займенник як частина мови. (Підручник  за ред. Ющука) Пар. 75. Впр. 202

Відмінювання займенників (Підручник  за ред. Ющука) Пар. 70.Впр. 204

Українська література 

М. Вінграновський. Поезія «Синьйорито акаціє, добрий вечір» Тема: Кохання – одне із найшляхетніших почуттів. Ідея: Час не владний над любов’ю. Справжнє кохання вічне

Борис Олійник. Біографія. Б. Олійник «Пісня про матір». Образ матері як наскрізний у творчості поета.  Б. Олійник «Крило» . Образне осмислення проблеми «людина і природа» в поемі. Протиставлення чесного, доброго юнака жорсткій, бездуховній людині.

10 клас (04.05.-08.05.)

Українська мова

Безособова форма на – но, то- Пар. 90 Впр. 232. За ред. Ющука. Повторення і вживання дієприслівників. Пар. 91 Впр. 233. Написання не з дієсловами. Пар. 92 Впр. 238(І част). Складіть невелику розповідь про свою майбутню професію, використовуючи дієслова.

     Українська література

М. Вороний «Інфанта». Олександр Олесь. Біографія. Поезія «Чари ночі». Вивчити напам’ять, вміти аналізувати. (текст поезії у новому підручнику ст. 227-228). Поезія «З журбою радість обнялася»

   11 клас (04.05.-08.05.)

  Українська мова

   Дієслово, як частина мови. За ред. Ющука. Пар. 78. Впр. 207. Вид і        перехідність дієслів. Пар. 79 Впр. 209. Способи і часи дієслова. Пар. 80     Впр. 210, 211. Правопис закінчень дієслів у теперішньому і      просторовому майбутньому часах. Пар. 82 Впр. 213, 315

Українська література

Сергій Жадан. Опрацювати підручник (ст. 306-308). Законспектувати матеріал на (ст. 311-312). Юрій Андрухович. Опрацювати підручник (ст. 308-309). Законспектувати матеріал. Оксана Забужко. Законспектувати матеріал підручника (ст. 310-311). Марія Матіос. Законспектувати матеріал (ст. 313-314)

10 клас (11.05.-15.05.)

Українська мова 

Прислівник. Загальна характеристика. Підручник за ред. Ющука. Пар. 93 Впр. 240. Правопис прислівників. Утворення від прикметників. Пар. 84 Впр. 241. Правопис прислівників. Утворення від іменників. Пар. 95 Впр. 243 (І-ІІ частини). Правопис прислівників. Утворення від числівників і прислівників. Пар. 96. Впр. 245

Українська література

О.Олесь «О слово рідне! Орле скутий». Ст. 228-229. Драматичний етюд «По дорозі в казку». Ст. 230-231. Виконати завдання з підручника ст. 232-233.Виконати завдання з підручника ст.231 «Готуємося до ЗНО»

11 клас (11.05.-15.05.)

Українська мова

Займенник. Загальне поняття. Відмінювання, правопис займенників. Підручник за ред. Ющука. Пар. 75-76 Впр. 202. 303.

Дієслово. Загальна характеристика дієслівних форм. Вид і перехідність дієслів. Пар. 78-79. Впр. 207, 209. Способи і часи дієслова. Неозначена форма дієслова. Пар. 80, 81. Впр. 211,212. Особові форми дієслова. Правопис закінчень дієслів. Пар. 82. Впр. 213.

Українська література

Творчість Ю. Андруховича. Вірш «Астролог» ст. 301-302. Вірш «Пісня мандрівного спудея»  ст. 302.

Оксана Забужко. Повість «Казка про калинову сопілку»  ст. 310-311.

Софія Андрухович. Роман «Фелікс. Австрія» ст. 314.

Олександр Іванець. Драма «Маленька п’єса про зраду» ст. 316.

10 клас українська мова (18.05.-23.05.)

 1. Прислівник  як частина мови. Загальна характеристика. Правопис прислівників, утворених від іменників та прикметників. (за ред. Ющука)

Пар. 93-95. Впр.241(І частина) 243 (І частина).

 1. Правопис прислівників утворених від числівників та прислівників. Написання складних і складених прислівників.

Пар. 96,97. Впр. 245,247.

 1. Прийменник. Правопис прийменників.

Пар. 99,100. Впр. 252.

Сполучники. Написання сполучників.

Пар. 103,104. Впр. 260

 1. Частки. Правопис часток

Пар. 107,108 Впр. 266

Українська література 10 клас (18.05.-23.05.)

 1. Література рідного краю. Василь Думанський. Прочитати два твори на вибір.
 2. Позакласне читання О. Кобилянська «Impromptu phantasie»? ст. 157-158 3-4. Написати твір-роздум, викликаний певним художнім образом – персонажем, або(на вибір) Твір-роздум «Поринаючи в свої поезії» (улюблені поезії).

11 клас українська мова (18.05.-23.05.)

 1. Дієприкметник як форма дієслова. Безособові форми на-но-то. (за ред. Ющука)

Пар. 87, 90. Впр. 227, 232.

Написання не з дієсловом.

Пар. 92 Впр. 238 (виписати слова, розкриваючи дужки).

 1. Прислівник  як частина мови. Загальна характеристика. Правопис прислівників, утворених від іменників та прикметників. (за ред. Ющука)

Пар. 93-95. Впр.241(І частина)

 1. (І частина).
 1. Правопис прислівників утворених від числівників та прислівників. Написання складних і складених прислівників.

Пар. 96,97. Впр. 245,247.

 1. Прийменник. Правопис прийменників.

Пар. 99,100. Впр. 252.

Сполучники. Написання сполучників.

Пар. 103,104. Впр. 26

Українська література 11 клас (18.05.-23.05.)

 1. Література рідного краю. Василь Думанський. Прочитати два твори на вибір.
 2. Позакласне читання О. Гончар. Новела «За мить щастя».
 3. Написати твір-роздум на вибір «Мій улюблений літературний персонаж», «Поринаючи у світ поезії….».

Вчитель: Полуйчак Ольга Іванівна

5-Б, 5-В. (30.03.-03.04)

Українська мова

06.04.2020.

ТЕМА: Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

              – повторити параграф (далі П.) 25 , 42; повторити матеріал на ст. 218;

             – виконати  впр. 501, 502 (письмово);

             – домашня робота: впр. 505 (1,2 речення – зробити синтаксичний розбір).

https://youtu.be/yh_b4PfD1Bo

08.04.2020.

ТЕМА: Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

              – повторити П. 26,27 , 42; повторити матеріал на ст. 218;

             – виконати  впр. 498 (письмово), дати відповіді на запитання ст.219;

             – домашня робота: впр. 505 (3,4 речення – зробити синтаксичний розбір).

09.04.2020.

ТЕМА: Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

              – повторити П. 28 ,29 ; опрацювати П.43;

             – виконати  впр. 506 (усно),507 (письмово), опрацювати матеріал на ст.220;

             – домашня робота: впр. 512.

https://youtu.be/wqEwZrirVd8

Українська література 

09.04.2020.

ТЕМА: Є. Гуцало. Оповідання "Лось".

              – дати відповіді на запитання ст. 210-211;

              – домашня робота: виконати завдання 1,2 на ст.211.

https://youtu.be/bYEgA5wi95Y

10.04.2020.

ТЕМА: Є. Гуцало. Оповідання "Сім'я дикої качки".

              – прочитати оповідання, записати тему ,ідею,жанр твору ;

              – домашня робота: дібрати цитати для характеристики Тосі та Юрка.

https://youtu.be/_duBUgeFlXw

Українська мова   8-Б клас (Лещенко В.А.)

07.04.2020.

ТЕМА: Вставні  слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням.

 КЛАСНА  РОБОТА: – повторити параграф (далі П.) 28;

                                   – виконати  впр. 300, 301 (письмово).

 ДОМАШНЯ РОБОТА: П. 28,29 , впр. 305.

https://youtu.be/g_3i2ycXJEg

09.04.2020.

ТЕМА: Розділові знаки при вставних словах.

 КЛАСНА  РОБОТА:  – повторити П. 28,29 ;

                                    – виконати  впр. 303(усно), 307 (письмово).

ДОМАШНЯ РОБОТА:повторити П. 28,29,  впр. 309 (виконати тести).

https://youtu.be/Ow3KLLmVs0A

Українська література 8-Б

06.04.2020.

ТЕМА: О. Гончар  "Бригантина".

              – прочитати твір,скласти до твору тестові запитання.       

07.04.2020.

ТЕМА: Н. Бічуя  "Шпага Славки Беркути".

              – прочитати оповідання ;

             – виконати тестові завдання на ст.154, 164-165, 175-176.

5-В клас (13.04.-17.04.)

13.04.2020.

ТЕМА: Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

              – повторити  П. 30 , 43;

              – виконати  впр. 508, 509 (письмово);

              – домашня робота:П. 43, впр. 510.

https://youtu.be/ZhsH-HWHawo

15.04.2020.

ТЕМА: Діалог. Тире при діалозі

              – повторити П.31 ,опрацювати П.44;

             – виконати  впр. 513(усно),515 (письмово);

             – домашня робота:П.44, впр. 516 .

https://youtu.be/3C5WBkg-VOc

16.04.2020.

ТЕМА: Діалог. Тире при діалозі

              – повторити П. 32,44 ;

             – виконати  впр. 514 (усно),517 (письмово виконати завдання, ст. 224);

             – домашня робота: відповісти на запитання, ст. 224.

5-Б, 5-В клас (13.04.-17.04.)

16.04.2020.

ТЕМА: М. Рильський. Основні відомості про поета

              – написати біографію М. Рильського в зошит;

              – аналізувати поезії "Дощ", "Осінь-маляр із палітрою пишною";

              – домашня робота: вивчити напам'ять одну поезію на вибір.

https://youtu.be/SI6517Oo2aw

https://youtu.be/hXz5_grg5Xk

17.04.2020.

ТЕМА: М. Рильський.

              – відповісти на запитання ст. 214 (завдання 12 виконати письмово) ;

              – домашня робота: прочитати оповідання Г. Тютюнника "Дивак".

https://youtu.be/yKMFlQ_tNAQ

Лещенко В.А.,  Полуйчак О.І.

Українська мова   8-Б клас

14.04.2020.

ТЕМА: Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення

 КЛАСНА  РОБОТА: – опрацювати параграф (далі П.) 31;

                                   – виконати  впр. 310, 311(усно), 312 (письмово).

 ДОМАШНЯ РОБОТА: П.31, впр. 313.

https://youtu.be/MOL0WQk8joQ

https://youtu.be/kAT9UfJYr6o

16.04.2020.

ТЕМА: Відокремлені означення, розділові знаки при них

 КЛАСНА  РОБОТА:  – опрацювати П. 32 ;

                                    – виконати  впр. 316,317(усно), 319 (письмово).

ДОМАШНЯ РОБОТА:П. 32,  впр. 320.

 https://youtu.be/q7E2p0vJoMA

Лещенко В.А.

Українська література  8-Б клас

13.04.2020.

ТЕМА: Написати твір-роздум за повістю Н. Бічуї "Шпага Славка Беркути" на тему

             "Проблема особистості в сучасному світі".

14.04.2020.

ТЕМА: В. Дрозд. Законспектувати біографію письменника.

 https://youtu.be/9nzK0BQ4fPM             

Українська мова   5-В клас

22.04.2020.

ТЕМА: Написати лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів

              -опрацювати ст. 210-223, повторити  П. 33.

https://youtu.be/-RSUtO_Wg3I

23.04.2020.

ТЕМА: Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

              – повторити П.34.

 https://youtu.be/qP1hStB8MNo

Українська література  5-Б (22.04 та 24.04) та 5-В класи

23.04.2020.

ТЕМА: Написати твір (обрати одну з тем)

              1. "Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра"- за творчістю Є.Гуцала,

                    оповідання   "Лось". https://youtu.be/B3pTe2fXxxc

              2.  "Єдність людини і природи в творчості Максима Рильського".

                    https://youtu.be/FFHEEqGWdTY

24.04.2020.

ТЕМА: Григір Тютюнник. Коротко про письменника (ст.215 – 223)

              – записати біографію письменника в зошит. https://youtu.be/KKBj17GVs3U

Лещенко В.А.,  Полуйчак О.І.

Українська мова   8-Б клас

21.04.2020.

ТЕМА: Відокремлені означення, розділові знаки при них

            – опрацювати параграф (далі П.) 32;

            – виконати  впр. 321, 324, 329 (письмово).

 https://youtu.be/q7E2p0vJoMA

23.04.2020.

ТЕМА: Відокремлені прикладки, розділові знаки при них

              – опрацювати П. 33 , опрацювати табл. ст. 152-153;

              – виконати  впр. 331,332(усно), 336,338 (письмово).

 https://youtu.be/-XV0aXvZzxo

Лещенко В.А.

Українська література  8-Б клас

21.04.2020.

ТЕМА: В. Дрозд. Оповідання "Білий кінь Шептало"

             – прочитати оповідання.

 https://youtu.be/9nzK0BQ4fPM        

27.04. – 30.04.2020

Полуйчак О.І.

Українська мова   5-В клас

27.04.2020.

ТЕМА:Текст  і  його ознаки. Тема і головна думка тексту

             –  повторити матеріал на ст. 16-18, виконати впр. 21.

 https://youtu.be/ShqZWoqQ8Ac

29.04.2020.

ТЕМА: Повторення й узагальнення. Лексикологія. Лексичне значення слова. Однозначні і      

             багатозначні слова

             – повторити П. 4-6, виконати впр.518,519.

https://youtu.be/KR9dyUHedF0

https://youtu.be/VXHwV52A5gA

30.04.2020.

ТЕМА: Повторення й узагальнення. Лексикологія. Групи слів за значенням     

             (синоніми,антоніми,омоніми,пароніми)

             – повторити П. 7-10, виконати впр.520,521.

https://youtu.be/qE1mOOHR97A

https://youtu.be/I78V6uI_Jkc

Українська література  5-Б клас

29.04.2020.

ТЕМА: Григір Тютюнник. Оповідання "Дивак"

             – відповісти на запитання на ст.221-222, завдання 11(письмово).  

https://youtu.be/KKBj17GVs3U

 Українська література  5-В клас

30.04.2020.

ТЕМА: Григір Тютюнник. Оповідання "Дивак"

            – відповісти на запитання на ст.221-222, завдання 11(письмово).  

 https://youtu.be/KKBj17GVs3U

Лещенко В.А.,  Полуйчак О.І.

Українська мова   8-Б клас

28.04.2020.

ТЕМА: Відокремлені прикладки , розділові знаки при них

            – повторити параграф (далі П.) 33;

            – виконати  впр. 343, 344 (письмово).

  https://youtu.be/-XV0aXvZzxo

30.04.2020.

ТЕМА: Відокремлені обставини, розділові знаки при них

              – опрацювати П. 35;

              – виконати  впр. 356(усно), 358(завд.ІІ),361 (письмово).

https://youtu.be/b5MGDPb20UU

Лещенко В.А.

Українська література  8-Б клас

27.04.2020. https://youtu.be/hBQ8U-A2LUU

ТЕМА: Ю. Винничук. Повість-казка "Місця для дракона"

            – опрацювати зміст твору ст. 187-194,виконати тестові завдання на ст.195.

28.04.2020.

ТЕМА: Ю. Винничук. Повість-казка "Місця для дракона"

            – опрацювати матеріал на ст.196-200.

04.05. – 08.05.2020

Полуйчак О.І.

Українська мова   5-В клас

04.05.2020.

ТЕМА: Повторення й узагальнення. Лексикологія – відповісти на запитання письмово (ст.70)

https://youtu.be/KR9dyUHedF0

https://youtu.be/VXHwV52A5gA

https://youtu.be/qE1mOOHR97A

https://youtu.be/I78V6uI_Jkc

06.05.2020.

ТЕМА: Будова слова й орфографія. Спільнокореневі  слова й форми слова-повторити  П.11-12,виконати впр. 521,523.

https://youtu.be/aTH8kpRWNdY

07.05.2020.

ТЕМА: Будова слова й орфографія. Спільнокореневі  слова й форми слова-повторити  П.13-14,виконати впр. 529.

https://youtu.be/w5hdYe89MnU

Українська література  5-В  та   5-Б  класи

06.05.2020(5-Б), 07.05.202095-В)

ТЕМА: Творчість Наталки Поклад-записати  конспект  життєвого і творчого шляху Н.Поклад.

08.05.2020 (5-Б та 5-В)

ТЕМА:Микола Вінграновський. Повість  "Сіроманець"-опрацювати біографію (ст.223);-читати повість"Сіроманець" -ст.223-235,( відповісти на питання усно ст.235-236, виконати письмово завд.12).

 https://youtu.be/CXEnouzS1b8

Лещенко В.А.,  Полуйчак О.І.

Українська мова   8-Б клас

05.05.2020.

ТЕМА: Відокремлені обставини, розділові знаки при них – повторити П. 35;  – виконати  впр.  363,369 (письмово).

https://youtu.be/b5MGDPb20UU

07.05.2020.

ТЕМА: РМ. Написати твір-опис пам'ятки історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (з використанням  відокремлених означень та обставин), тема 10, ст. 202.

 Лещенко В.А.

Українська література  8-Б клас

04.05.2020. https://youtu.be/hBQ8U-A2LUU

ТЕМА:Позакласне читання. Ю. Винничук "Легенди Львова"

05.05.2020.

ТЕМА:В. Чемерис-опрацювати біографію (записати в зошит); -прочитати повість"Вітька+Галя, або повість про перше кохання",ст.208-219.

Українська мова   5-В клас

13.05.2020. https://youtu.be/FFNWpq0mfrk

ТЕМА: Повторення й узагальнення. Фонетика  й графіка. Орфоепія й орфографія. -повторити  П.15-18,виконати впр.524,525; – відповісти на питання письмово(ст.96).

14.05.2020. https://youtu.be/XSs4o4CEo8I

                      https://youtu.be/WfcvPtu6FVE

ТЕМА: Повторення й узагальнення. Фонетика  й графіка. Орфоепія й орфографія. -повторити  П.19-21; – відповісти на питання письмово(ст.109).

Українська література  5-В (14.05; 15.05.)  та   5-Б (13.05; 15.05)  класи

13.05.,14.05.2020.

ТЕМА:Микола Вінграновський. Повість  "Сіроманець"  -дочитати повість"Сіроманець" -ст.236-248,( відповісти на питання усно ст.248-249, виконати письмово завд.11).

 https://youtu.be/CXEnouzS1b8

15.05.2020

ТЕМА:Контрольний твір

               -Тема 1."Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини в оповіданні Гр. Тютюнника "Дивак";

               -Тема2."Захоплива й драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини у повісті М. Вінграновського "Сіроманець".

   Виконуємо на двійному аркуші паперу в лінію. Першу сторінку підписуємо:

                        Контрольна робота

                        з української літератури

                        учня(учениці) 5- Б класу

                        Бершадської  ЗОШ І-ІІІст. №3

                        Прізвище та ім'я в Р.в.

   На другій сторінці пишемо тему,з абзацу розпочинаємо писати. Об'єм  роботи 0,5-1 ст. Роботи зберігаємо.

Лещенко В.А.,  Полуйчак О.І.

Українська мова   8-Б клас

12.05.2020. https://youtu.be/TwdpW41XCKY

ТЕМА: Відокремлені додатки, розділові знаки при них  – вивчити П. 34;- виконати  впр.346(усно),  347,348 (письмово).

14.05.2020. https://youtu.be/neW1xa1dsf8

 ТЕМА: Відокремлені додатки, розділові знаки при них – повторити П. 34; – виконати  впр.  349,350 (письмово).

Лещенко В.А.

Українська література  8-Б клас

12.05.2020.

ТЕМА:В. Чемерис -робота над змістом повісті"Вітька+Галя, або повість про перше кохання",ст.221-228.

18.05. – 22.05.2020

Полуйчак О.І.

Українська мова   5-В клас

18.05.2020. https://youtu.be/FFNWpq0mfrk

ТЕМА: Повторення й узагальнення. Фонетика  й графіка. Орфоепія й орфографія. -повторити  П.22-26;  – відповісти на питання письмово(ст.126).

20.05.2020. https://youtu.be/XSs4o4CEo8I  https://youtu.be/WfcvPtu6FVE

ТЕМА: Повторення й узагальнення. Фонетика  й графіка. Орфоепія й орфографія. -повторити  П.27-32; – виконати впр.527,528.

21.05.2020. https://youtu.be/_bm9SfxDUPc   https://youtu.be/m2IRoAWq4T8

ТЕМА: Повторення й узагальнення. Синтаксис і пунктуація. Другорядні члени речення -повторити  П.33-37; – відповісти на питання письмово(ст.194).

Українська література  5-В (21.05; 22.05.)  та   5-Б (20.05; 22.05)  класи

20.05.,21.05.2020.

ТЕМА:Повторити відомості про життя і творчість Т. Шевченка,П. Тичини,Є. Гуцала, М.Рильського,Гр. Тютюнника, М. Вінграновського.

 Підготуватися до контрольної роботи.

 22.05.2020

ТЕМА:Контрольна  робота (тестування).

 Лещенко В.А.,  Полуйчак О.І.

Українська мова   8-Б клас

19.05.2020. https://youtu.be/BSu7VBdAe44

ТЕМА: Уточнювальні члени речення, розділові знаки при них

              – вивчити П. 36; – виконати  впр.372(усно),  379 (письмово).

21.05.2020. https://youtu.be/P7ppxQiPSaU

 ТЕМА: Уточнювальні члени речення, розділові знаки при них

              – повторити П. 36; – виконати  впр.  373 (усно),377 (письмово).

              Підготуватися до контрольної  роботи. Повторити П.27-30,31-36.

Лещенко В.А.

Українська література  8-Б клас

18.05.2020.

ТЕМА:В. Чемерис -робота над змістом повісті"Вітька+Галя, або повість про перше кохання",ст.228-237.

19.05.2020.

ТЕМА:В. Чемерис -робота над змістом повісті"Вітька+Галя, або повість про перше кохання",ст.237-250.