Наказ по школі щодо булінгу

 

 

    УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

БЕРШАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

БЕРШАДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

24400, м. Бершадь, вул. Юрія Коваленка, 54;                               

 тел. 2-38-81, факс:2-31-80; email: school3bershad@ukr.net Код ЄДРПОУ 23056598

 

 

26.10.2020                                         НАКАЗ                                         109

м.Бершадь

Про  організацію роботи  з питань

запобігання і протидії домашньому

насильству та булінгу

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 20.03.2020 року № 6480-20 "Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах освіти", затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуваня) в закладах освіти», листа Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 26.03.2020 № 1685, наказу відділу освіти Бершадської райдержадміністрації від 26.10.2020 № 110  та з метою попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі, запобігання та протидії домашньому насильству,  протидії проявам булінгу(цькування) в Бершадській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3,

НАКАЗУЮ:

 1. Довести до відома та безумовного виконання педагогічними працівниками, іншими учасниками освітнього процесу законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)» від 18 грудня 2018 року № 2657-УІІІ, наказ Міністерства освіти і науки від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах освіти»

                                                                                      До 5.11.2020

 1. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії булінгу шляхом видання відповідних наказів на місцях. (Додаток №1)
 2. Запровадити комплексний підхід у сфері запобігання та проявам булінгу за напрямками: управлінський та просвітницький.

                                                                                              Постійно.

 1. Заступнику директора з авчально-виховної роботи Олійник А.В.

  1. Проводити у школі просвітницько – профілактичні заходи з педагогами, батьками, підлітками щодо роз’яснення основних причин, ознак булінгу в освітньому середовищі та оволодіння практичними методами оперативного реагування, запобігання таким ситуаціям.

                                                                     Протягом 2020/2021 н.р.

 1. Невідкладно інформувати відділ освіти про випадки булінгу та домашнього насильства.
  1. Інформувати відділ освіти про проведення просвітницько -профілактичних заходів з педагогами, батьками, підлітками щодо протидії булінгу та домашньому насильству.

                                           Щосеместрово, до 01 грудня та 01 травня

 1. Практичному психологу Маршалковській Л.А.:

  1. Забезпечити надання соціалиних та психолого – педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.
  1. Сприяти проведенню регулярного моніторингу безпечності та комфортності закладів освіти та освітнього середовища, випадків булінгу шляхом опитування, анкетування та вжиття відповідних заходівреагування.

                                                                                     Постійно.

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                    Т. Д. Гончарук

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по школі

від_________2020 №______

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальний за проведення

Забезпечити неухильне виконання Конвенції ООН про права дитини, 3акону Укратни «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих aктів України щодо протидії булінгу (цькування) від 18 грудня 2018 pокy№2657-VIII

Постійно

ЗДНВР Олійник А.В.

 

Забезпечити виявлення випадків булінгу, ix розслідування та своєчасне інформування уповноважених підроздјлів Національної поліції України та Служби у справах дітей

Постійно

ЗДНВР Олійник А.В.

 

Затвердити та оприлюднити на веб-сайті школи план заходјв щодо запобігання та протидії булінгу в школі.

до 09.11.2020

ЗДНВР Олійник А.В.

 

Здіснювати просвітницьку роботу в напрямку вдосконалення психолого – педагогічної культури педагогічних працівників, учасників ocвітнього процесу, батьків для здійснення ефективної взаємодії дорослих з дітьми, побудованої на засадах довіри.

Постійно

ЗДНВР Олійник А.В.,

практичний психолог Маршалковська Л.А

Проводити регулярний моніторинг безпечностј та комфортності закладу ocвіти та ocвітнього середовища, вжити відповідні заходи реагування

Постійно

Практичний психолог Маршалковська Л.А.

Організувати та провести методичні заходи, спрямовані на підвищення рівня поінформованості про нормативно-правові засади попередження домашнього насильства та формування превентивної культуриях педагогів, яка організовують виховну роботу у закладі.

Постійно

Практичний психолог Маршалковська Л.А.

Проводити роз'яснювальну роботу в cім’ях , в яких вчинено насильство, або реальна загроза його вчинення, повідомляти членів ciм’ї про права, заходи та послуги, якими вони можуть скористатись та передбачену законодавством відповідальність.

Постійно

Практичний психолог Маршалковська Л.А.

Органьовувати та проводити в закладах освіги просвітницькі заходи (тренінги, лекції, бесіди, виховні години, дискусії) для різних вікових категорій з метою запобігання та протидії насильству, булінгу та протиправних дій.

Постійно

Практичний психолог Маршалковська Л.А.

Забезпечити висвітлення на офіційному веб-сайті школи інформацію про проведені заходи з питань протидії булінгу.

Постійно

ЗДНВР Олійник А.В.