Науково – педагогічний проект “Інтелект України”

Не те, що трапляється з людиною, робить її

 великою (значущою), а те, що вона сама

робить із собою та оточенням.

 

І. Бех, науковий консультант

проекту«Інтелект України»

 

Цивілізаційні, соціальні та національні виклики сучасності вимагають реформування системи освіти України  з метою формування в молодого покоління здатності до ефективної життєдіяльності в умовах розбудови правової демократичної держави та громадянського суспільства, створення сучасної економіки. Модернізація національної системи освіти на засадах компетентнісного підходу є домінантою змін в Україні.

З 2008 року на базі тоді ще навчально-виховного комплексу № 169 м. Харків проводиться дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня з проблеми «Створення системи супроводження навчання, виховання та розвитку академічно обдарованих дітей».

24 – 25 січня 2017 року на базі гімназії № 169 м. Харків проходив науково-практичний семінар «Шляхи модернізації системи освіти в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, які у 2016-2022 роках братимуть участь у проведенні всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України». В роботі семінару взяли участь науковці Інституту модернізації змісту освіти МОН України, Харківського НПУ  ім. Г.С. Сковороди, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України, члени науково-методичної ради проекту, делегації  Вінницької, Донецької, Одеської, Херсонської, Черкаської областей та м. Київ.

В теоретичній частині учасники семінару мали змогу ознайомитись з теоретико-методологічними, методичними та організаційними засадами  модернізації системи освіти в науково-педагогічному проекті «Інтелект України», над створенням,  апробацією та реалізацією якого нині працює більше 60 науковців і педагогів, відкритих до діалогу та співпраці.

Експеримент у початковій школі завершено. Типові навчальні плани для 1-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»,  затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319. Програми відповідають чинним Державним стандартам початкової та базової загальної середньої освіти. Особлива увага приділяється вивченню української та іноземної мов, математики. До робочого навчального плану з освітніх галузей «Математика», «Природознавство. Суспільствознавство», «Технології» окрім традиційних включено нові предмети –  «Еврика» (2-4 клас), «Навчаємось разом» (1-6 клас), «Основи самоменеджменту» (7-8 клас), «Природознавство. Моя планета Земля» (5 клас), «Природознавство. Твої фізичні відкриття» (5-6 клас), «Трудове навчання. Технічна творчість» (5-9 клас), «Креслення» (8 клас), «Комп’ютерна графіка» (8-9 клас).

З особливостями реалізації проекту  учасників семінару ознайомили педагогічні працівники Харківської гімназії № 169 під час проведення уроків у проектних 1-4 класах. Кожен урок є поліфункціональним, а навчальний процес носить діяльнісно-пошуковий характер – «навчання через руки».

Нас вразив рівень сформованості в учнів 2-4 класів життєвих та загальнонавчальних компетентностей: навичок виокремлення зі списку щоденних справ головних і невідкладних, вміння аргументувати, наводити доказові приклади, робити узагальнення та висновки, розв’язувати винахідницькі задачі, працювати з географічною картою тощо.

Надзвичайна увага у проекті приділяється національно-патріотичному та родинному вихованню, залученню батьків до щоденної навчальної співпраці та спілкування зі своїми дітьми.

Мені пощастило долучитися до експерименту, який вже зараз, на мою думку, наближає систему освіти України до кращих світових освітніх систем.

За рішенням педагогічної ради від 30.01.2017 р. Бершадська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 планує у 2017-2018 н. р. взяти участь у проведенні всеукраїнського експерименту «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» та відкрити перший клас, який буде навчатися за програмою та навчально-методичним забезпеченням проекту «Інтелект України».

Запрошуємо до співпраці колег та батьків майбутніх першокласників!

 

Л. Якушенко, в. о. директора Бершадської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3